Plisségardin

Pollux Duette

pliss-duetta-70584.png

Den speciella designen av väven med sexkantiga celler binder stillastående luft, vilket ger DUETTE goda värme- och ljudisolerande egenskaper. Det...

Pollux Plisségardin

plissgardin-70583.png

Pollux Plissé går att montera på en rad olika fönstertyper, och har ett patenterat system som gör att gardinvecken alltid håller samma avstånd....